Iniciativa para a orientación e acompañamento na aplicación dos instrumentos da
LEI DE RECUPERACIÓN DA TERRA AGRARIA DE GALICIA

POR QUE UNHA LEI PARA RECUPERAR
A TERRA AGRARIA DE GALICIA ?

Porque o sector primario é estratéxico para Galicia, onde una gran parte do territorio está ocupada por actividade agrícola, gandeira e forestal.

Porque existe unha demanda de base territorial por parte das explotacións agrogandeiras e de novos emprendedores e ao mesmo tempo hai máis de 500.000 Has. de terra agraria abandonada de moi boa aptitude produtiva.

CALES SON OS
OBXECTIVOS DA LEI?

A Lei contempla a recuperación e posta en valor das terras agrarias de Galicia, tendo en conta os usos agrícolas, gandeiros e forestais, cunha axeitada ordenación dos mesmos e contribuíndo a crear e dinamizar a actividade económica e a calidade de vida no medio rural galego.

· Manter e incrementar a actividade e a xestión agroforestal.
· Recuperar terras abandonadas.
· Aumentar a base territorial.
· Evitar que pechen explotacións.
· Recuperación demográfica.
· Mellorar a calidade de vida.
· Facilitar o acceso á terra.

NOVOS INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DA TERRA

POLÍGONOS AGROFORESTAIS

· Áreas de terra de máis de 10 Has con capacidade produtiva que presenten estados de abandono ou infrautilización.
· Para uso agrícola, gandeiro ou forestal.
· De iniciativa pública ou privada.
· Acondicionamento das partes abandonadas.
· Posibilidade de reestruturación da propiedade.

PERMUTAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO

· Asesoramento técnico e mediación no procedemento.
· Limpeza e posta en cultivo si é necesario.
· Actualización en catastro e axudas para rexistro da propiedade.

ALDEAS MODELO

· Promovidas polos concellos.
· Posta en produción dos terreos agrarios abandonados arredor dos núcleos.
· Os propietarios conservan a titularidade e reciben unha renda.
· Limpeza e posta en cultivo si é necesario.
· Poderase actuar na recuperación da parte urbana mediante os plans de dinamización.
· Non se reorganiza a propiedade.

Praza do Seixo, 1 (Casa do Concello) 1º andar.
Tomiño (Pontevedra)

T. 986 443 030
info@eurural.org

Centro de Promoción Económica
Rúa do Portelo 4
Allariz (Ourense)

T. 988 442 535
coordinadora@limia-arnoia.gal

Antiga Cámara Agraria
San Marcos, s/n.
Abegondo (A Coruña)

T. 981 669 541
info@marinasbetanzos.gal

A Malata, s/n.
Edificio de Usos Múltiples.
Ferrol (A coruña)

T. 981 33 33 98
info@seitura22.gal

Rúa Carmiña Prieto, s/n.
Vilalba (Lugo)

T. 982 512 369
terrachanaturalemente@gmail.com

CONTACTA CONNOSCO

Se queres facernos calquera pregunta ou consulta, escríbenos podes escribirnos ao noso correo: info@norural.gal e responderémosche canto antes, grazas!

Praza do Seixo, 1 (Casa do Concello) 1º andar.
Tomiño (Pontevedra)

T. 986 443 030
info@eurural.org

Centro de Promoción Económica
Rúa do Portelo 4
Allariz (Ourense)

T. 988 442 535
coordinadora@limia-arnoia.gal

Antiga Cámara Agraria
San Marcos, s/n.
Abegondo (A Coruña)

T. 981 669 541
info@marinasbetanzos.gal

A Malata, s/n.
Edificio de Usos Múltiples.
Ferrol (A coruña)

T. 981 33 33 98
info@seitura22.gal

Rúa Carmiña Prieto, s/n.
Vilalba (Lugo)

T. 982 512 369
terrachanaturalemente@gmail.com