O pasado mes de xullo, desde a Secretaría Xeral para o Reto Demográfico do Ministerio de Transición ecolóxica, xunto co Ministerio de Universidades e a CRUE, asinouse un protocolo para poñer en marcha, ao longo do curso 2021-2022, o Programa “Campus Rural” de Prácticas Universitarias no medio rural, co obxectivo de contribuír ao reequilibrio territorial incentivando a chegada de capital humano aos espazos máis despoblados para dinamizar o seu tecido produtivo, social e institucional.

Ao longo destes meses, estiveron traballando na posta en marcha do Programa “Campus Rural”, tanto na concreción final dos detalles, como na súa organización interna, para que poida arrincar neste mes de novembro e desenvolverse ao longo do curso 2021-2022.

Recibimos unha carta de Francés Boyá convidándonos a participar no Programa, que consiste basicamente en permitir aos universitarios de calquera titulación oficial realizar prácticas formativas en contornas rurais. O primeiro paso é crear unha bolsa de prácticas nos municipios rurais cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, ou en núcleos de poboación cunha poboación por baixo dese limiar, xa que as prácticas poderán desenvolverse en calquera administración local, institución, organismo, entidade sen ánimo de lucro ou empresa legalmente constituídas, que desenvolvan a súa actividade neses municipios ou núcleos de poboación.

Achegámosvos ligazóns para que coñezades con maior detalle o proxecto:

A información xeral do proxecto está accesible nesta ligazón: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/campus_rural.aspx

Formulario de consultas: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/campus_rural.aspx

Achegámosvos contacto para calquera aclaración:

Foro de Cohesión Territorial
Secretaría Xeral para o Reto Demográfico
C/ José Abascal 4 – 4ª planta
28071 MADRID