Obxectivos

O proxecto é unha iniciativa para o acompañamento da xuventude interesada en coñecer mellor as oportunidades que hai nos ámbitos rurais para desenvolver o seu proxecto profesional e persoal.

A través desta rede para animar a incorporación de persoas no sector primario, fomentase a emprendeduría e mellora da empregabilidade, conectándose as empresas das áreas rurais e o talento da xuventude, mellorando a coordinación e o traballo en rede das administracións públicas, empresas, centros educativos e universidades pola permanencia ou retorno do talento da xuventude.

01

O obxectivo principal do proxecto é incentivar e facilitar o retorno e a inserción laboral da xuventude nas zonas rurais. Dinamizando así a economía rural, fomentando a dinamización e diversificación do rural en actividades económicas.

02

Relacionar aos diferentes axentes que xa están a traballar con emprego, xuventude e sector agrogandeiro, constituíndo unha rede de colaboración a prol da inserción laboral.

03

Facilitar un novo servizo de prácticas e estadías en empresas nos territorios que mellore as competencias profesionais da xuventude e lles facilite o acceso ao mundo laboral a través do contacto coas empresas.

04

Identificar un “Banco de Oportunidades” para cada un dos territorios ou GDR á disposición dos usuarios do servizo. Explotacións sen relevo, instalacións ociosas, terras, etc.