Enquisa a empresas agroalimentarias

En relación á enquisa a empresas agroalimentarias dicir que neste momento contestaron o formulario 72 empresas, sendo chamativo o elevado número delas interesadas en participar no proxecto, fundamentalmente a través da acollida de estudantes en [...]


Go to Top